Tipy na výlety


Náchodský zámek

Již v 11. a 12. století existovala pravděpodobně v místě dnešního náchodského Starého Města strážní osada. Na ostrohu nad údolím Metuje založil v polovině 13. století Hron z rodu Načeraticů hrad a současně s ním na jižním úpatí ostrohu i město. Hrad byl postaven v místě, kde zemská obchodní stezka přechází z Čech do Kladska, a plnil významnou obrannou roli proti vpádům nepřátel. Raně gotický hrad sestával z jediného nádvoří obehnaného hradbami, v jehož jihozápadním rohu stál obytný palác.

Dominantou hradu byla válcová obranná věž, tzv. bergfrit. V roce 1321 získal hrad český král Jan Lucemburský a v letech 1325-1367 drželi panství páni z Dubé. Zřejmě za jejich vlády byl ve 14. století areál hradu obehnán dalším hradebním pásem, navazujícím na městské opevnění. Roku 1414 koupili Náchod páni z Kunštátu a Poděbrad, avšak po celou dobu husitských válek byl hrad v rukou husitů a jeho osádka musela čelit útokům z katolického Slezska. Roku 1437 hrad i s městem dobyl husita Jan Kolda ze Žampachu, který odtud podnikal výpravy do Čech i Slezska.
Významnými majiteli náchodského panství, jejichž vláda je spojena s rozsáhlou stavební činností, byl od roku 1544 rod Smiřických, ve 2. polovině 16. století jeden z nejbohatších v Čechách. Středověký hrad byl v letech 1566-1614 přestavěn v pohodlné renesanční sídlo. Upraven byl starý palác a na jižní straně přistavěno nové křídlo s arkádovým ochozem. Venkovní omítky pokryla sgrafitová výzdoba a siluetu zámku obohatila novostavba tzv. malé věže s hodinami. Renesanční přestavba je dílem italských stavitelů. Smiřičtí drželi Náchod do roku 1620, kdy jim byl veškerý majetek zabaven v rámci pobělohorských konfiskací za účast ve stavovském povstání.

Posledním majitelem panství, pocházejícím z české šlechty, byl švagr velitele císařských vojsk Albrechta z Valdštejna Adam Erdman Trčka z Lípy. Adam stál po Valdštejnově boku až do jeho smrti 25. 2. 1634, kdy byl spolu s ním zavražděn v Chebu. Téhož roku přešel zámek i s panstvím do rukou italského šlechtice Ottavia Piccolomini de Arragona jako odměna od císaře Ferdinanda II. za pomoc při odstranění Valdštejna a jeho stoupenců. Rod Piccolomini vlastnil panství až do roku 1783 a za jeho vlády získal zámek v podstatě svou dnešní architektonickou podobu. V letech 1651-9 byl vystavěn tzv. Piccolominský trakt s kaplí Nanebevzetí Panny Marie na III. nádvoří zámku. Obranný ráz měl turion - patrová dělová bašta podkovovitého tvaru postavená rovněž v 50. letech 17. století. Posledními stavebními akcemi rodu Piccolomini byly tzv. úřednický trakt vybudovaný v letech 1729-30 a zámecká jízdárna roku 1744. Během těchto barokních přestaveb se náchodský zámek změnil v rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích.
Roku 1842 panství zakoupil Jiří Vilém Schaumburg-Lippe a tento německý rod na Náchodě vládl až do konce 2. světové války. 21. června 1945 byl všechen majetek zkonfiskován a přešel do správy státu.

loading...
Zavřít