Tipy na výlety


Babiččino údolí

Babiččino údolí je od roku 1952 národní přírodní a kulturní památkou. Nejznámější místa spojuje 7,5 kilometru dlouhá naučná stezka s 25 zastávkami a informačními panely. Vede od Barunčiny školy v České Skalici k Rýzmberskému altánu. Na její trase leží obec Ratibořice (součást České Skalice) s původně barokním zámkem postaveným v roce 1708. V roce 1800 byl zámek empírově přestavěn na letní sídlo Kateřiny Vilemíny Zaháňské. "Paní kněžna" tu také založila rozsáhlý anglický zámecký park. Poblíž zámku jsou hospodářské budovy, ratejna, v níž bydleli Panklovi, a skleník.
Součástí areálu je zámecká květnice, Ludrův mlýn z roku 1773 v původním stavu s dobovým vybavením, vodní mlýn a Panská hospoda. Nahlédnout můžete i do roubené chaloupky, známého Starého bělidla, které postavil mlynář Ludr koncem 18. století u náhonu poblíž Viktorčina splavu.

Mlýn i Staré bělidlo jsou v sezóně přístupné, uvnitř můžete zavzpomínat na postavy z "Babičky" a na období 19. století. Kousek dál stojí známý pomník Babička s vnoučaty z roku 1923 od sochaře Oty Gutfreunda a architekta Pavla Janáka.
V těsném sousedství se také nachází bažantnice. Smíšený les s řadou chráněných stromů ukrývá empírovou stavbu bývalého loveckého pavilonu, která má nyní podobu hájovny.
Tady také končí kroky většiny návštěvníků. Údolím Úpy ale můžete putovat za dalšími památkami. Naučná stezka končí u vyhlídkového altánu z konce 18. století, který si také můžete pamatovat z "Babičky". Nedaleko se tyčí zřícenina gotického hradu Rýzmburku, vybudovaného na přelomu 13. a 14. století. Kámen z hradu byl v 18. století použit na stavbu ratibořického zámku.
Nad pravým břehem Úpy se bělá kostel Navštívení P. Marie. Dřívější gotická svatyně v osadě Boušín ze 14. století byla v 17. století barokně přestavěna. Původní areál dotváří několik lidových roubených stavení.

Babiččino údolí končí či začíná pod vsí Havlovice. V bývalém mlýně se narodil P. Josef Regner, který je pod jménem Havlovický hlavní postavou Jiráskovy kroniky "U nás".
Značená cesta pak vede z údolí Úpy ke zřícenině středověkého hradu Vízmburku. Archeologickým výzkumem v 70. a 80. letech minulého století byly odkryty výrazné zbytky hradu, založeného někdy ve 13. století. Od hradu se dostaneme k Devíti křížům, kde byl podle pověsti zraněn vízmburský pán Heřman se svými zbrojnoši.

loading...
Zavřít