Tipy na výlety


Teplicko - Adršpašské skály

Teplicko-adršpašské skály jsou velmi kouzelnou přírodní scenérií nedaleko města Teplice nad Metují. Území tvoří soubor pískovcových skalních měst s pískovcovými věžemi, hlubokými roklemi a romantickými jezírky. Oblast skal je protkaná řadou značených turistických tras určených pouze pro pěší. Skály jsou chráněny jako Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály.
Teplické skály oddělené od Adršpašských skal Vlčí roklí se vyznačují větší masívností. Nádherné skalní útvary jsou rozbrázděny hlubokými a převážně úzkými soutěskami. K nejznámějším útvarům skalního města Teplické skály patří Řeznická sekera, vyhlídková zřícenina hradu Střmen, Strážní věž a dlouhé Chrámové a Martinské stěny. Méně známé jsou již příkré svahy Supích skal a Jiráskovy skály se zbytky středověkého hradu Skály.
V Adršpašských skalách jsou 90 m vysoké skalní věže, hluboké soutěsky, vodopád a dvě jezírka. V blízkosti těchto skal pramení řeka Metuje a protéká celou oblastí skal.